חוגים ופעילויות

מציג תוצאות לפי סינון > תחום:יזמות טכנולוגיה ומדע > מרכז:מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ

סדורי שם החוג קבוצה גיל מיקום תחום קבוצה שם המדריך תאור יום שעות מחיר הערות הערות הערות פרטים
2050
0
3
בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים וטרינרים ערכה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע וטרינרים ערכה וטרינרים ערכה - ₪240.00
2050
0
1
בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים וטרינרים צעירים קב'1 ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע וטרינרים צעירים קב'1 וטרינרים צעירים קב'1 ד 13:30 - 14:30 ₪220.00
2050
0
2
בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים בית ספר אריאל שרון - וטרינרים צעירים וטרינרים צעירים קב'2 ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע וטרינרים צעירים קב'2 וטרינרים צעירים קב'2 ד 14:30 - 15:30 ₪220.00
2048
0
3
בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים חומרים וציוד ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים וציוד חומרים וציוד - ₪15.00
2101
0
1
בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI חומרים ורישיון ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים ורישיון חומרים ורישיון - ₪50.00
2674
0
1
בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגית א-ג יזמות טכנולוגית א-ג ב 13:30 - 14:30 ₪250.00
2674
0
2
בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגית ד-ו יזמות טכנולוגית ד-ו ב 14:30 - 15:30 ₪250.00
2024
0
1
בית ספר אריאל שרון - לגו הנדסי בית ספר אריאל שרון - לגו הנדסי לגו הנדסי כיתות א-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע לגו הנדסי כיתות א-ו לגו הנדסי כיתות א-ו ב 14:30 - 15:15 ₪210.00
2101
0
2
בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד א-ג עיצוב תלת מימד א-ג ג 13:30 - 14:30 ₪240.00
2101
0
3
בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר אריאל שרון - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד ד-ו עיצוב תלת מימד ד-ו ג 14:30 - 15:30 ₪240.00
2016
0
3
בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI ציוד - שנתי ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע ציוד - שנתי ציוד - שנתי - ₪250.00
2016
0
1
בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI רובוטיקה כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה כיתות א-ג רובוטיקה כיתות א-ג ד 13:30 - 14:30 ₪250.00
2016
0
2
בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI בית ספר אריאל שרון - רובוטיקה + AI רובוטיקה כיתות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה כיתות ד-ו רובוטיקה כיתות ד-ו ד 14:30 - 15:30 ₪250.00
2048
0
1
בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים רופאים צעירים א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רופאים צעירים א-ג רופאים צעירים א-ג ה 14:30 - 15:30 ₪220.00
2048
0
2
בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים בית ספר אריאל שרון - רופאים צעירים רופאים צעירים ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רופאים צעירים ד-ו רופאים צעירים ד-ו ה 13:30 - 14:30 ₪220.00
2674
0
3
בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית בית ספר אריאל שרון - יזמות טכנולוגית רישיון וחומרה רב גילאי רב גילאי מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רישיון וחומרה רישיון וחומרה - ₪350.00
2104
0
1
בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI חומרים ורישיון ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים ורישיון חומרים ורישיון - ₪50.00
2104
0
2
בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד א-ג עיצוב תלת מימד א-ג א 12:50 - 13:50 ₪240.00
2104
0
3
בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI בית ספר ישורון - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד ד-ו עיצוב תלת מימד ד-ו א 13:50 - 14:50 ₪240.00
2107
0
3
בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI חומרים ורישיון ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים ורישיון חומרים ורישיון - ₪50.00
2107
0
1
בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד א-ג עיצוב תלת מימד א-ג ב 13:00 - 14:00 ₪240.00
2107
0
2
בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI בית ספר עדיני - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד ד-ו עיצוב תלת מימד ד-ו ב 14:00 - 15:00 ₪240.00
2550
0
1
בית ספר רמז - לגו הנדסי בית ספר רמז - לגו הנדסי לגו הנדסי כיתות א-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע לגו הנדסי כיתות א-ו לגו הנדסי כיתות א-ו ב 13:30 - 14:15 ₪210.00
2541
0
1
בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים וטרינרים כיתות א-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע וטרינרים כיתות א-ב וטרינרים כיתות א-ב ב 13:40 - 14:40 ₪220.00
2541
0
2
בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים וטרינרים כיתות ג + ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע וטרינרים כיתות ג + וטרינרים כיתות ג + ב 14:40 - 15:40 ₪220.00
2541
0
3
בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים בית ספר רקפות - וטרינרים צעירים ערכה שנתית ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע ערכה שנתית ערכה שנתית - ₪240.00
2542
0
1
בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית יזמות כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות כיתות א-ג יזמות כיתות א-ג ב 13:40 - 14:40 ₪250.00
2542
0
2
בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית יזמות כיתות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות כיתות ד-ו יזמות כיתות ד-ו ב 14:40 - 15:40 ₪250.00
2542
0
3
בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית בית ספר רקפות - יזמות טכנולוגית רישיון וחומרה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רישיון וחומרה רישיון וחומרה - ₪350.00
2538
0
1
בית ספר רקפות - לגו הנדסי בית ספר רקפות - לגו הנדסי לגו הנדסי כיתות א-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע לגו הנדסי כיתות א-ו לגו הנדסי כיתות א-ו א 13:30 - 14:15 ₪210.00
2103
0
1
בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI חומרים ורישיון ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים ורישיון חומרים ורישיון - ₪50.00
2103
0
2
בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד א-ג עיצוב תלת מימד א-ג ד 13:40 - 14:40 ₪240.00
2103
0
3
בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI בית ספר רקפות - עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב תלת מימד ד-ו עיצוב תלת מימד ד-ו ד 14:40 - 15:40 ₪240.00
2052
0
3
בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI חומרים וציוד - שנתי ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים וציוד - שנתי חומרים וציוד - שנתי - ₪250.00
2052
0
1
בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI רובוטיקה AI כיתה א-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה AI כיתה א-ב רובוטיקה AI כיתה א-ב ה 13:30 - 14:45 ₪250.00
2052
0
2
בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI בית ספר רקפות - רובוטיקה + AI רובוטיקה AI כיתה ג-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה AI כיתה ג-ו רובוטיקה AI כיתה ג-ו ה 14:45 - 16:00 ₪250.00
2056
0
3
בית ספר רקפות - רופאים צעירים בית ספר רקפות - רופאים צעירים ציוד וחומרים ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע ציוד וחומרים ציוד וחומרים - ₪15.00
2056
0
1
בית ספר רקפות - רופאים צעירים בית ספר רקפות - רופאים צעירים רופאים כיתות א-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רופאים כיתות א-ב רופאים כיתות א-ב ג 14:30 - 15:30 ₪220.00
2056
0
2
בית ספר רקפות - רופאים צעירים בית ספר רקפות - רופאים צעירים רופאים כיתות ג+ ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רופאים כיתות ג+ רופאים כיתות ג+ ג 13:30 - 14:30 ₪220.00
2239
0
1
יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית יזמות כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות כיתות א-ג יזמות כיתות א-ג ב 17:00 - 18:00 ₪250.00
2239
0
2
יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית יזמות כיתות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות כיתות ד-ו יזמות כיתות ד-ו ב 18:00 - 19:00 ₪250.00
2239
0
3
יזמות טכנולוגית יזמות טכנולוגית רישיון וחומרה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רישיון וחומרה רישיון וחומרה - ₪350.00
2670
0
2
מבוכים ודרקונים מבוכים ודרקונים מבוכים ודרקונים ז+ נוער 13-18 נוער 13-18 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע מבוכים ודרקונים ז+ מבוכים ודרקונים ז+ ד 18:45 - 20:00 ₪190.00
2102
0
3
עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד AI חומרים ורישיון ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע חומרים ורישיון חומרים ורישיון - ₪50.00
2102
0
1
עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד AI עיצוב AI מתחילים ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב AI מתחילים עיצוב AI מתחילים ג 16:30 - 17:30 ₪240.00
2102
0
2
עיצוב תלת מימד AI עיצוב תלת מימד AI עיצוב AI מתקדמים ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע עיצוב AI מתקדמים עיצוב AI מתקדמים ג 17:30 - 18:30 ₪240.00
2390
0
3
רובוטיקה + AI רובוטיקה + AI ציוד רובוטיקה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע ציוד רובוטיקה ציוד רובוטיקה - ₪250.00
2390
0
1
רובוטיקה + AI רובוטיקה + AI רובטיקה AI כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובטיקה AI כיתות א-ג רובטיקה AI כיתות א-ג ה 17:00 - 18:00 ₪250.00
2390
0
2
רובוטיקה + AI רובוטיקה + AI רובטיקה AI כיתות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ מתנ"ס שיכוני המזרח ראשל"צ יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובטיקה AI כיתות ד-ו רובטיקה AI כיתות ד-ו ה 18:00 - 19:00 ₪250.00